Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 077-171989 z dnia: 2018-04-20 na:
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad obwodnicą do PKM Kiełpinek etap I w ramach: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska

Zakres: Usługi
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. numer: 2018/S 143-327571

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    30.377 MB
 • Zal_nr_2_Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.181 MB
 • SIWZ.pdf    2.745 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.21 MB
 • 2018-07-27_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamuwienia_nr_2018S 143-327571.pdf    0.112 MB
 • 2018-07-05_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.063 MB
 • 2018-04-20_Ogloszenie_o_zam_nr_2018S-077-171989 .pdf    0.068 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-20