Ogłoszenie o zamówieniu 547408-N-2018 z dnia: 2018-04-19 na:
Odwodnienie wraz z przebudową podwórzy w dzielnicy Stogi.

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  • Pliki do pobrania:
  • siwz.pdf    4.188 MB
  • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.096 MB
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    88.983 MB
  • Harmonogram_rzeczowo_finansowy.xlsx    0.014 MB
  • 2018-04-19_ogloszenie_o_zam_nr_547408-N-2018.pdf    0.424 MB
  • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-19