Ogłoszenie o zamówieniu 548140-N-2018 z dnia: 2018-04-20 na:
"Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap".

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    135.393 MB
  • Zal_nr_16_Harmonogram_rzecz-finansowy.xlsx    0.014 MB
  • SIWZ.pdf    2.757 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.047 MB
  • 2018-05-10_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.243 MB
  • 2018-04-20_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_548140-N-2018.pdf    0.123 MB
  • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-20