Ogłoszenie o zamówieniu 548782-N-2018 z dnia: 2018-04-23 na:
"Rewitalizacja placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera w Gdańsku w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2017"

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  • Informacja z otwarcia ofert

  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.095 MB
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    27.934 MB
  • Siwz.pdf    2.783 MB
  • Harmonogram_rzeczowo-finasowy.xlsx    0.018 MB
  • 2018-04-30_Wyjasnienia_SIWZ.pdf    0.203 MB
  • 2018-04-23_ogloszenie_o_zam_nr_548782-N-2018.pdf    0.12 MB
  • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-23