Ogłoszenie o zamówieniu 550077-N-2018 z dnia: 2018-04-25 na:
"Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - zadanie 2"

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.095 MB
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    2056.874 MB
  • SIWZ.pdf    3.029 MB
  • Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.014 MB
  • 2018-04-25_Ogloszenie_o_zam_nr_550077-N-2018.pdf    0.167 MB
  • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-25