Ogłoszenie o zamówieniu z dnia: 2018-04-26 na:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu dialogu technicznego: Doradztwo w zakresie przygotowania przedmiotu zamówienia dotyczącego wdrożenia metodyki zarządzania projektami w DRMG

Zakres:
Tryb postępowania:

Pliki do pobrania:
  • Zal_nr_2-Zgloszenie_do_dialogu.docx    0.017 MB
  • 2018-04-26_Ogloszenie_o_przeprowadzeniu_dialogu_technicznego.pdf    0.263 MB
  • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-26