Ogłoszenie o zamówieniu 555766-N-2018 z dnia: 2018-05-10 na:
Modernizacja tarasu i sanitariatów w Przedszkolu nr 73 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  • Informacja z otwarcia ofert

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500147383-N-2018

  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    14.643 MB
  • SIWZ.pdf    2.392 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.044 MB
  • 2018-05-10_Ogloszenie_o_zam_nr_555766-N-2018.pdf    0.165 MB
  • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-05-10