Ogłoszenie o zamówieniu 557644-N-2018 z dnia: 2018-05-14 na:
Wymiana posadzek w 3 Przedszkolach na terenie miasta Gdańska: Przedszkole nr 15, ul. Waryńskiego 36; Przedszkole nr 21, ul. Mozarta 33; Przedszkole nr 41, ul. Głęboka 19

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  • Informacja z otwarcia ofert

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500158460-N-2018

  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    4.857 MB
  • SIWZ.pdf    2.656 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.04 MB
  • 2018-05-14_Ogloszenie_o_zam_nr_557644-N-2018.pdf    0.19 MB
  • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-05-14