Ogłoszenie o zamówieniu 558408-N-2018 z dnia: 2018-05-15 na:
Zabezpieczenie przeciwpożarowe - wyposażenie klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu oraz modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku, ul. Wyzwolenia 8

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500156894-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    11.615 MB
 • Zal_nr_10_do_SIWZ_ Harm_rzecz-fin.xlsx    0.015 MB
 • SIWZ.pdf    2.992 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
 • 2018-05-30_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.031 MB
 • 2018-05-15_Ogloszenie_o_zam_nr_558408-N-2018.pdf    0.426 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-05-15