Ogłoszenie o zamówieniu 559293-N-2018 z dnia: 2018-05-16 na:
Modernizacja ulicy Kępnej w Gdańsku - etap II

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  • Informacja z otwarcia ofert.

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500166885-N-2018

  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    64.882 MB
  • SIWZ.pdf    2.56 MB
  • Dokumenty_edytowlne.docx    0.04 MB
  • 2018-06-27_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.062 MB
  • 2018-05-16_Ogloszenie_o_zam_nr_559293-N-2018.pdf    0.165 MB
  • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-05-16