Ogłoszenie o zamówieniu 560721-N-2018 z dnia: 2018-05-18 na:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ ul. Abrahama ( z wyłączeniem lokalnych wykonanych już fragmentów) w ramach zadania pn. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500123079-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500166741-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalczniki_edytowalne.docx    0.098 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    222.616 MB
 • SIWZ.pdf    2.967 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.015 MB
 • 2018-06-29_Zawiadomienie_o_wyborze_jakorzystniejszej_oferty.pdf    0.072 MB
 • 2018-06-08_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_II.pdf    0.078 MB
 • 2018-06-08_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.232 MB
 • 2018-06-06_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.604 MB
 • 2018-06-04_Wyjasnienia_tresci_siwz.pdf    0.498 MB
 • 2018-06-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.37 MB
 • 2018-06-01_Zmiana_tresci_SIWZ_II.pdf    0.259 MB
 • 2018-06-01_Zmiana_tresci_SIWZ_I.pdf    0.302 MB
 • 2018-06-01_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.199 MB
 • 2018-06-01_Odpowiedzi_na_pytania_z_zalacznikami.zip    4.405 MB
 • 2018-05-18_Ogloszenie_o_zam_nr_560721-N-2018.pdf    0.171 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-05-18