Ogłoszenie o zamówieniu 562350-N-2018 z dnia: 2018-05-23 na:
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej w Gdańsku - kolejny etap obejmujący: ścieżkę kolarską, oświetlenie boiska i terenu.

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetaru.zip    17.482 MB
  • SIWZ.pdf    2.576 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.039 MB
  • 2018-06-07_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.252 MB
  • 2018-05-23_ogloszenie_o_zam_nr_562350-N-2018.pdf    0.166 MB
  • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-05-23