Ogłoszenie o zamówieniu 564050-N-2018 z dnia: 2018-05-25 na:
"Modernizacja ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Piastowskiej (jezdnia w kierunku Sopotu) - Etap I i Etap II - w ramach inwestycji pn. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska"

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500166659-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.101 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    104.854 MB
 • SIWZ.pdf    3.026 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.014 MB
 • 2018-06-27_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.072 MB
 • 2018-06-06_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.091 MB
 • 2018-05-25_Ogloszenie_o_zam_nr_564050-N-2018.pdf    0.168 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-05-25