Ogłoszenie o zamówieniu 563985-N-2018 z dnia: 2018-05-25 na:
Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do ulicy Chodowieckiego (do Placu Zebrań Ludowych) w Gdańsku

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  • Informacja z otwarcia ofert.

  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.096 MB
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    46.355 MB
  • SIWZ.pdf    2.829 MB
  • Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.02 MB
  • 2018-06-08_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.172 MB
  • 2018-05-25_Ogloszenie_o_zam_nr_563985-N-2018.pdf    0.165 MB
  • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-05-25