Ogłoszenie o zamówieniu 564742-N-2018 z dnia: 2018-05-28 na:
"Rewitalizacja placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera w Gdańsku w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2017"

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500170980-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    12.31 MB
 • SIWZ.pdf    2.473 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finasowy.xlsx    0.017 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.097 MB
 • 2018-06-25_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej oferty.pdf    0.075 MB
 • 2018-06-11_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.035 MB
 • 2018-06-07_Odpowiedz_na_pytanie.pdf    0.216 MB
 • 2018-06-06_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.341 MB
 • 2018-05-28_Ogloszenie_o_zam_nr_564742-N-2018.pdf    0.168 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-05-28