Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 106-241979 z dnia: 2018-06-06 na:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu "G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020" - IV paczka zadań

Zakres: Usługi
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  • Informacja z otwarcia ofert

  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    110.994 MB
  • SIWZ.pdf    6.08 MB
  • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.182 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.231 MB
  • 2018-07-18_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.526 MB
  • 2018-06-06_Ogloszenie_o_zam_nr_2018-S_106-241979.pdf    0.088 MB
  • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-06-06