Ogłoszenie o zamówieniu 569633-N-2018 z dnia: 2018-06-07 na:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku

Zakres:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500182700-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    3.34 MB
 • SIWZ.pdf    2.676 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.116 MB
 • 2018-07-05_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.081 MB
 • 2018-06-26_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.026 MB
 • 2018-06-07_Ogloszenie_o_zam_nr_569633-N-2018.pdf    0.165 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-06-07