Ogłoszenie o zamówieniu 585270-N-2018 z dnia: 2018-07-06 na:
Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim s±siedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku".

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    15.749 MB
 • SIWZ.pdf    2.669 MB
 • Harm_rzecz-fin.xlsx    0.014 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2018-08-09_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.103 MB
 • 2018-07-25_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.127 MB
 • 2018-07-06_ogloszenie_o_zam_nr_585270-N-2018.pdf    0.168 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-07-06