Ogłoszenie o zamówieniu 587205-N-2018 z dnia: 2018-07-11 na:
Budowa oświetlenia ulic w programie "Jaśniejszy Gdańsk" - edycja 2018 Etap 13

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500171007-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    105.539 MB
 • SIWZ.pdf    3.59 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.159 MB
 • 2018-07-27_Informacja_z_otwarcia.pdf    0.243 MB
 • 2018-07-23_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.081 MB
 • 2018-07-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.279 MB
 • 2018-07-20_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.192 MB
 • 2018-07-19_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.682 MB
 • 2018-07-18_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.24 MB
 • 2018-07-11_Ogloszenie_o_zam_nr_587205-N-2018.pdf    0.427 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-07-11