Ogłoszenie o zamówieniu 593952-N-2018 z dnia: 2018-07-25 na:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: "Budowa pompowni wspomagającej przy ul. Swojskiej"

Zakres: Usługi
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.095 MB
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    6.974 MB
  • SIWZ.pdf    2.421 MB
  • 2018-08-07_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.032 MB
  • 2018-07-25_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_593952-N-2018.pdf    0.432 MB
  • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-07-25