Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenia powiązane:
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 04.06.2018 r.
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.05.2018 r.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500137511-N-2018 z dnia 18.06.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.095 MB
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    0.763 MB
  • TES_poprawiony.xlsx    0.009 MB
  • SIWZ.pdf    2.697 MB
  • Harmonogram_Rzeczowo-finasowy.xlsx    0.013 MB
  • 2018-04-26_Ogloszenie_o_zam_nr_550878-N-2018.pdf    0.168 MB