Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenia powiązane:
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.06.2018 r.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500192649-N-2018 z dnia 13.08.2018 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.07.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    48.191 MB
  • SIWZ.pdf    4.273 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.168 MB
  • 2018-07-16_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejaszej_oferty.pdf    0.512 MB
  • 2018-05-30_Wyjasnienia_SIWZ.pdf    0.576 MB
  • 2018-05-24_Ogloszenie_o_zam_nr_563153-N-2018.pdf    0.427 MB