Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500156894-N-2018 z dnia 06.07.2018 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 558408-N-2018 z dnia 15.05.2018 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.06.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    11.615 MB
  • Zal_nr_10_do_SIWZ_ Harm_rzecz-fin.xlsx    0.015 MB
  • SIWZ.pdf    2.992 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
  • 2018-05-30_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.031 MB
  • 2018-05-15_Ogloszenie_o_zam_nr_558408-N-2018.pdf    0.426 MB