Gdańsk, dnia 05.06.2018r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2019 Etap II (sygn. I/PNE/112/2018/MS)Część nr 1:

Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2019 Etap II.

1) Ulica Robotnicza

2) Ulica Wiosny Ludów

3) Ulica Powalna (fragment)

4) Ulica Christiana Andersena (etap I), ulica Jana Brzechwy (etap II), ulica Karola Dickensa (etap III)

5) Ulica Wąskotorowa (etap I), ulica Żarnowiecka (etap II), ulica Słonecznikowa (fragment) (etap III), ulica Maki (fragment)(etap IV), ulica Osiedle (etap V)

6) Ulica Brzegi (fragment)


 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 82 000 zł.

 2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.
Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto PLN

Minimalny okres rękojmi

(36 miesięcy)

Warunki płatności

Termin wykonania zamówienia

Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej

1

JOTEL sp. z o.o.

ul. Maciejkowa 21

80-177 Gdańsk

58 720,20

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące

2

Energo-Projekt

Arkadiusz Wiszniewski

ul. Myśliwska 17/2

80-126 Gdańsk

57 400,41

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące


Część nr 2:

Nazwa: Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2019 Etap II.

1) Ulica Pohulanka (fragment) (etap I) oraz schody między ul. Pohulanką a ul. Biskupią (etap II)

2) Ulica Warszawska (fragment)

3) Ulica Włóczników (fragment)

4) Ulica Szynszylowa (etap I), ulica Borsucza (etap II), ulica Kuszników (etap III)

5) Ulica Kampinoska (fragment)

6) Ulica Olimpijska (fragment) 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 94 000 zł.

 2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto PLN

Minimalny okres rękojmi

(36 miesięcy)

Warunki płatności

Termin wykonania zamówienia

Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej

1

MAREL Marcin Szczęsny

ul. Piecewska 35/102

80-288 Gdańsk

65 800,08

Zgodnie z SIWZ

o 24 miesiące


Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 20.07.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 2018/S 081-181477 z dnia 23.04.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    39.926 MB
 • SIWZ.pdf    38.656 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ-112_2018.doc    0.18 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.134 MB
 • 2018-07-20_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.462 MB
 • 2018-04-26_Ogloszenie_o_zam_nr_2018S-081-181477 .pdf    0.158 MB