Ogłoszenie nr 500136798-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567506-N-2018
Data: 05/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-18, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-25, godzina: 10:00

Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.07.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 567506-N-2018 z dnia 05.06.2018 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.08.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500140715-N-2018 z dnia 20.06.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500146393-N-2018 z dnia 26.06.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.494 MB
 • SIWZ.pdf    2.414 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.138 MB
 • 2018-08-07_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.601 MB
 • 2018-07-03_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.092 MB
 • 2018-06-27_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_II.pdf    0.522 MB
 • 2018-06-27_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.332 MB
 • 2018-06-26_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.279 MB
 • 2018-06-26_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_500146393-N-2018.pdf    0.19 MB
 • 2018-06-21_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.273 MB
 • 2018-06-20_Zmieniony_zal_nr_3_do_SIWZ-wzor_wykazu_uslug .docx    0.095 MB
 • 2018-06-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.802 MB
 • 2018-06-20_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.195 MB
 • 2018-06-19_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_II.pdf    0.266 MB
 • 2018-06-19_Wyjasnienia_trasci_SIWZ.pdf    0.291 MB
 • 2018-06-15_ZMIENIONY_wzor_oferty_i_wzor_zal_nr_1_do_oferty_TABELA_DOSWIADCZENIA_PROJEKTANTOW.docx    0.118 MB
 • 2018-06-15_ZMIANA_TRESCI_SIWZ-TERMIN_SKLADANIA_OFERT_ORAZ_ZALACZNIKI.zip    0.35 MB
 • 2018-06-11_Wyjasnienia_SIWZ_nr_1.pdf    0.225 MB
 • 2018-06-05_Ogloszenie_o_zam_nr_567506-N-2018.pdf    0.433 MB