Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 569616-N-2018 z dnia 07.06.2018 r.
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 28.06.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    98.733 MB
  • SIWZ.pdf    2.901 MB
  • Harmonogram_rzecz-fin.xlsx    0.014 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
  • 2018-06-28_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.043 MB
  • 2018-06-25_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.037 MB
  • 2018-06-07_Ogloszenie_o_zam_nr_569616-N-2018.pdf    0.168 MB