Ogłoszenie nr 500146377-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 564326-N-2018
Data: 25/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.1.2)
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1) dla części nr 1 ? 18 000, 00 zł. 2) dla części nr 1 ? 4 000, 00 zł.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1) dla części nr 1 ? 18 000, 00 zł. 2) dla części nr 2 ? 4 000, 00 zł.


Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500134042-N-2018 z dnia 13.06.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500136791-N-2018 z dnia 15.06.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500141136-N-2018 z dnia 20.06.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 564326-N-2018 z dnia 25.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500144526-N-2018 z dnia 25.06.2018 r.
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29.06.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.11 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    163.463 MB
 • SIWZ.pdf    3.119 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.018 MB
 • 2018-06-29_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.03 MB
 • 2018-06-26_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.038 MB
 • 2018-06-25_ZMIANA_TRESCI_SIWZ_TERMIN_SKLADANIA_OFERT_I_TES_W_CZESCI_NR_1.zip    0.196 MB
 • 2018-06-22_Zmiana_tresci_SIWZ_z_zalacznikami_zamiennymi.zip    31.939 MB
 • 2018-06-20_Zmiana_tresci_SIWZ_termin_skladania_ofert.pdf    0.043 MB
 • 2018-06-18_Wyjasnienia_tresci_Siwz.pdf    0.092 MB
 • 2018-06-14_Zmiana_tresci_SIWZ-TERMIN_SKLADANIA_OFERT.pdf    0.041 MB
 • 2018-06-13_ZMIANA_TRESCI_SIWZ_TERMIN_SKLADANIA_I_OTWARCIA_OFERT.pdf    0.048 MB
 • 2018-06-13_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.196 MB
 • 2018-06-05_ZMIANA_TRESCI_SIWZ_WRAZ_Z_AKTUALNYMI_ZAMIENNYMI_FORMULARZAMI_OFERTOWYMI.zip    2.053 MB
 • 2018-05-25_Ogloszenie_o_zam_nr_564326-N-2018.pdf    0.172 MB