Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500182745-N-2018 z dnia 02.08.2018 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 556195-N-2018 z dnia 10.05.2018 r.
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.05.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    59.468 MB
  • SIWZ.pdf    2.834 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.128 MB
  • 2018-06-28_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.068 MB
  • 2018-05-10_Ogloszenie_o_zam_nr_556195-N-2018.pdf    0.169 MB