Gdańsk, dnia 23.07.2018r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

Tel. 58 320 51 00, fax 58 320 51 05

e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.plINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny I/PNE/128/2018/MD na zadanie pn.:


Modernizacja warsztatów szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy i blacharz samochodowy w branży transport, logistyka i motoryzacja


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 9 500 000,00 zł brutto.

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto złPrzedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla I i II przedmiotu odbioru o

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Zakład Blacharsko Dekarski i Izolacji Termicznej Zbigniew Rudziński,

ul. Bacha 7,

80-171 Gdańsk

14 367 531,60 zł0 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie ze wzorem umowy

2.

PBE ELBUD GDAŃSK SA,

ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk

10 649 340,00 zł24 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie ze wzorem umowy
Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 2018/S 106-240991 z dnia 06.06.2018 r.
 • Ogłoszenie o sprostowaniu numer: 2018-103564 z dnia 12.07.2018 r.
 • Ogłoszenie o sprostowaniu numer: 2018-095422 z dnia 28.06.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    175.529 MB
 • SIWZ.pdf    3.063 MB
 • JEDZ_edytowalny.docx    0.099 MB
 • Harmonogram_rzecz-finansowy.xlsx    0.02 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.057 MB
 • 2018-07-12_Zmiana_tresci_SIWZ_termin_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.287 MB
 • 2018-07-12_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DZUUE.pdf    0.07 MB
 • 2018-07-12_Odpowiedz_na_zapytanie_z_zalacznikami.zip    4.787 MB
 • 2018-07-02_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.279 MB
 • 2018-06-28_Zmiana_tresci_SIWZ-zmiana_terminu_skladania_ofert_z_zalacznikiem.zip    0.422 MB
 • 2018-06-28_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2018-06-27_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zalacznikami.zip    1.924 MB
 • 2018-06-19_Zmiana_tresci_SIWZ_zalaczniki_do_OPZ.zip    35.268 MB
 • 2018-06-06_Ogloszenie_o_zam_nr_2018-S_106-240991.pdf    0.082 MB