Ogłoszenie nr 500176050-N-2018 z dnia 26-07-2018 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587678-N-2018
Data: 12/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-07-27, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-31, godzina: 12:00,


Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 587678-N-2018 z dnia 12.07.2018 r.
 • Informacja z otwarcia ofert. z dnia 31.07.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    46.711 MB
 • WZOR_HARMONOGRAMU_RZECZOWO_FINANSOWEGO.xlsx    0.015 MB
 • SIWZ.pdf    2.33 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.112 MB
 • 2018-07-31_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.236 MB
 • 2018-07-26_ZMINA_TRESCI_SIWZ_TERMIN_SKLADANIA_OFERT.pdf    0.04 MB
 • 2018-07-26_Odpowiedzi_na_pytania.pdf    0.047 MB
 • 2018-07-23_Wyjasnienia_siwz.pdf    0.246 MB
 • 2018-07-12_Ogloszenie_o_zam_nr_587678-N-2018.pdf    0.424 MB