Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 585270-N-2018 z dnia 06.07.2018 r.
  • Informacja z otwarcia ofert. z dnia 25.07.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    15.749 MB
  • SIWZ.pdf    2.669 MB
  • Harm_rzecz-fin.xlsx    0.014 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
  • 2018-08-09_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.103 MB
  • 2018-07-25_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.127 MB
  • 2018-07-06_ogloszenie_o_zam_nr_585270-N-2018.pdf    0.168 MB