Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 w Gdańsku.
Dodane przez drmg dnia 06 listopad 2014Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014W drugim etapie realizacji programu termomodernizacji obiektów oświatowych, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z NFOŚiGW (program operacyjny w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskie Obszary Gospodarcze) DRMG w imieniu Miasta Gdańska, przeprowadziła termomodernizację 5 placówek szkolnych w tym Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 w Gdańsku.

Zakres prac objętych zamówieniem obejmował roboty termomodernizacyjne w tym:

- ocieplenie ścian zewnętrznych;
- ocieplenie ścian fundamentowych;
- ocieplenie stropodachu;
- wymianę okien i drzwi;
- instalacje co;
- wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej

W ramach zamówienia przeprowadzone zostały także roboty związane z:

- technologią uzdatniania wody w basenie szkolnym;
- podjazdami dla osób niepełnosprawnych;
- robotami budowlanymi towarzyszącymi, odtworzenie opaski wokół budynku, demontaż i montaż krat okiennych;
- instalacją wod.- kan.;
- instalacją odgromowa i monitoring;
- instalacją ogrzewania rynien;
- remont sauny.

Wykonawca robót: PPHU MARBUD z Gdyni
Czas realizacji: 14.04.2015 r. - 30.03.2016 r.
Koszt realizacji: 8,4 mln zł

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:

Zdjęcia przed rozpoczęciem inwestycji:

Zdjęcia z realizacji robót budowlanych: