Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie teren...


Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Opływu Motławy.

Obszar opracowania obejmuje od zachodu: Bastion Św. Gertrudy, Bastion Żubr, częściowo Bastion Wyskok, Bastion Miś, Bastion Królik, Bastion Ogrodowy oraz teren promenady nadwodnej w pobliżu Stadionu Żużlowego aż do skrzyżowania z ul. Zawodników. Dokumentacja uwzględni uporządkowanie terenu na bastionach w pobliżu Opływu Motławy wraz z utworzeniem punktu widokowego na Bastionie Żubr. Miejsce ma służyć rekreacji mieszkańców, z altanką, punktami do grillowania i gry w szachy. Zakłada się również przebudowę promenady i ścieżki rowerowej. Projekt ma uwzględnić także montaż oświetlenia i monitoringu miejskiego, dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa w tym miejscu.

Otwarcie ofert w tym przetargu zaplanowano na 14 marca. Wykonawca zakończy prace nad projektem do końca 2018 roku.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski