Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI

Realizujemy komercjalizację terenów położonych na terenach Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) wzdłuż Trasy Sucharskiego, rozciągających się w stronę Portu Gdańsk i Terminala DCT. Aby inwestycja była możliwa, musi zostać przygotowana odpowiednia infrastruktura.

31 stycznia poznaliśmy firmy ubiegające się o wykonanie pierwszego z zadań dotyczących budowy wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI. Miasto Gdańsk przeznaczyło na ten cel 16 mln złotych brutto. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty.

1. Poleko Budownictwo Sp. z.o.o (19 885 333, 53 zł brutto)
2. Eurovia Polska S.A. (16 726 213, 51 zł brutto)
3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. (15 147 427, 77 zł brutto)

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana po analizie zawartości złożonych dokumentów. Inwestycja zakłada budowę infrastruktury wodociągowej o długości ponad 1,2 km i sieci kanalizacji sanitarnej, która w części zostanie sfinansowana ze środków z Unii Europejskiej. Ważnym elementem inwestycji będzie zabezpieczenie rurociągów przesyłowych.

Przetarg dotyczy również budowy drogi o długości ok. 500 metrów od budynku, w którym mieści się biurowiec KOGA do przepompowni ścieków w ciągu ulicy Andruszkiewicza. Obiekt powstanie w ramach tego zadania. W imieniu miasta zadanie będzie realizowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Termin zakończenia prac przewidziano na październik 2018 roku.
Aktualizacja, 23.07.2018 r.

Aktualnie wykonywane są kolumny betonowe pod konstrukcję jezdni (palowanie)
Równolegle prowadzone są prace na terenie inwestycji związane z branżą wodno-kanalizacyjną ( kanał sanitarny ).

Aktualizacja, 13.06.2018 r.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji rozpoczął pracę od usuwania warstwy humusu i jest w trakcie likwidacji starych rowów melioracyjnych.
Aktualizacja, 11.04.2018 r.

Przetarg na budowę wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., z którym podpisano umowę. Niebawem wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. Prace potrwają do października 2018 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski