Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Dokumentacja projektowa na remont i adaptację dawnego Ratusza ...


Ogłosiliśmy przetarg na dokumentację projektową na remont i adaptację dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1 w ramach projektu "Rewitalizacja Oruni".

Budynek ten nadal funkcjonuje w świadomości mieszkańców jako ważne i centralne miejsce dzielnicy. Celem rewitalizacji i przebudowy budynku oprócz zabezpieczenia obiektu jest stworzenie miejsca dla prowadzenia działań społecznych i kulturowych.

W dawnym Ratuszu działać będzie Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Przewidziano tam także utworzenie siedziby Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech – Lipce. Mieszkańców Oruni ucieszy fakt, że w tym miejscu powstanie mediateka. Przy ul. Gościnnej 1 będzie można wypożyczyć nie tylko książki, ale także filmy i płyty. W mediatece zostanie również wydzielona strefa gier konsolowych i planszowych.

Wnętrze budynku zostanie przebudowane tak, by został on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano też prace konserwatorskie przy elewacjach gotyckiego budynku Ratusza. Inwestycja uwzględni częściową przebudowę dachu i budowę antresoli na poddaszu. Otwarcie ofert na realizację robót odbędzie się 3 kwietnia. Prace nad projektem powinny zakończyć się do końca 2018 roku.

Dawny Oruński Ratusz to budynek zbudowany w stylu gotyckim, pochodzący z 1867 roku. Ceglaną elewację frontową zdobią płaskorzeźby Temidy i Demeter – patronek sprawiedliwości i urodzaju. Budynek do końca II wojny światowej mieścił siedzibę lokalnego magistratu, potem urzędu stanu cywilnego, następnie komisariatu Milicji Obywatelskiej i Policji. Od 2010 roku budynek stoi niezagospodarowany.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Część kosztów inwestycji zostanie pokryta dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski