Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Ł...

Rozpoczynamy realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego polegającego na kontynuacji układania płyt typu jomb na ul. Kutnowskiej wraz ze zjazdami do posesji oraz spowalniaczami. Zadanie realizowane jest sukcesywnie od roku 2016.

Link do zadania z BO 2016 i BO 2017
Aktualizacja 06.08.2018 r.

2 sierpnia podpisana została umowa na realizację robót polegających na wykonaniu nawierzchni z płyt ażurowych betonowych typu Yomb na odcinku ok. 100 mb ulicy Kutnowskiej. Oprócz nawierzchni drogi realizacja obejmować będzie również dowiązanie się do istniejącego układu drogowego. Do posesji przy ul. Kutnowskiej wykonane zostaną zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, a istniejące pod zjazdami sieci teletechniczne zostaną zabezpieczone za pomocą rur. Powstanie także pobocze żwirowe o szerokości 0,75m a teren zielony zostanie uporządkowany i obsiany trawą. Wyłoniony w przetargu wykonawca - Firma Usługowo Budowlana Witold Cygert z Gowidlina - na realizację zadania ma czas do 8 listopada br.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski