Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Opracowanie dokumentacji w ramach projektu G-1 Kompleksowa mod...


Przetarg na opracowanie dokumentacji pierwszej grupy placówek został ogłoszony 21 marca. Postępowanie obejmuje następujące placówki oświatowe: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 (obecnie SP nr 92) w Gdańsku przy ul. Startowej 9, Szkołę Podstawową nr 24 przy ul. Lilli Wenedy 19, Żłobek nr 1 przy ul. Malczewskiego 33, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 (obecnie SP nr 2) przy ul. Marusarzówny 10, Szkołę Podstawową nr 47 przy ul. Reformackiej 18 i Przedszkole nr 1 w Gdańsku przy ul. Władysława IV 14.

Prace modernizacyjne mają nie tylko podnieść komfort użytkowania placówek, ale także znacznie obniżą koszt ich utrzymania. W tym celu w poszczególnych szkołach, przedszkolach i żłobkach planowane są prace związane z wykonaniem ocieplenia ścian i dachu, a także wymiana instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż nowych przewodów, grzejników i armatury. Dokumentacja uwzględnić ma również wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz zastąpienie starych niewymienionych dotychczas okien nowymi. W celu ochrony przed dewastacją, szkoły zyskają powłoki antygrafiiti na ścianach zewnętrznych obiektów. Otwarcie ofert przewidziano na 7 maja. Jeśli procedury przetargowe przebiegać będą bez zakłóceń, dokumentacja projektowa dla wszystkich sześciu placówek gotowa będzie w IV kwartale 2018 roku.

Inwestycja jest częścią programu kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych w Gdańsku, który zyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie pozyskało dotacje dla łącznie 30 obiektów (29 placówek oświatowych i jedną halę sportową). Całkowite koszty realizacji całego programu przewidziano na ok. 36,2 mln złotych. Łączny koszt dofinansowania unijnego to ponad 29,7 mln złotych.

W ramach projektu zakończono już termomodernizację Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej. Prace zakończyły się w październiku 2017 roku. Ich koszt to 738 tys. zł.

Link tutaj >>>

Przetargi na docieplenie kolejnych placówek będą ogłaszane sukcesywnie. W pierwszej kolejności opracowywaniu będą dokumentacje projektowe. Po ich pozyskaniu rozpoczną się procedury przetargowe na realizację robót.

W imieniu Gminy Miasta Gdańska zadanie koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Placówki ujęte w programie termomodernizacji:
1. Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej 61 (zrealizowano w 2017 roku)
2. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 (obecnie SP nr 92)
3. Szkoła Podstawowa nr 24 przy ul. Lilli Wenedy 19
4. Żłobek nr 1 przy ul. Malczewskiego 33
5. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 (obecnie SP nr 2) przy ul. Marusarzówny 10
6. Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Reformackiej 18
7. Przedszkole nr 1 w Gdańsku przy ul. Władysława IV 14
8. ZSO nr 5, obecnie IV LO przy ul. Na Zaspę 31 A
9. Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Wczasy 3
10. Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1
11. Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Na Stoku 43
12. Przedszkole nr 7 przy ul. Zator-Przytockiego 7
13. Przedszkole nr 74 przy ul. Magellana 3
14. Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Dragana 2
15. ZKPiG nr 20, obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10
16. ZKPiG nr 5, obecnie Szkoła Podstawowa nr 56 przy ul. Małomiejskiej 8A
17. Przedszkole nr 4 przy ul. do Studzienki 36
18. Przedszkole nr 33 przy ul. Klonowicza 1 a
19. Przedszkole nr 49 przy ul. Śląskiej 35A
20. Żłobek nr 2 przy ul. Piastowskiej 92 A
21. Żłobek nr 3 przy ul. Chałubińskiego 20
22. Żłobek nr 4 przy ul. Startowej 3
23. Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Wolności 6A
24. Szkoła Podstawowa nr 62 przy ul. Kępnej 38
25. Szkoła Podstawowa nr 81 przy ul. Siedleckiego 14
26. ZSO nr 6 przy ul. Głębokiej 11
27. ZSKPiG nr 1 (obecnie SPS 28 ) przy ul. Tęczowej 6
28. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Gościnnej 4
29. Żłobek nr 5 przy ul. Konopnickiej 14
30. Żłobek nr 6 przy ul. Wassowskiego 7

Na zdjęciu Miejska Hala Sportowa po termomodernizacji
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski