Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowe zagospodar...


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na opracowanie opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy ul. Związkowej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem następujący obszar:
1. skwer przy ul. Gościnnej:
-opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Gościnną a torami kolejowymi,
- realizację ścieżek pieszych jako szkieletu funkcjonalno-przestrzennego skweru,
- rewaloryzację zieleni, nasadzenia nowej zieleni,
- montaż małej architektury,
- urządzenie terenu dla imprez plenerowych - fragment utwardzonego terenu, wyposażenie w śmietniki, toaletę publiczną,
- doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, oświetlenie, monitoring).

2. skwer/park przy ulicy Związkowej:
- opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania skweru przy ul. Związkowej,
- realizacja ścieżek pieszych jako szkieletu funkcjonalno-przestrzennego skweru,
- montaż oświetlenia i monitoringu (w szczególności na trasie do przejścia podziemnego),
- rewaloryzacja zieleni, nasadzenia nowej zieleni,
- montaż małej architektury.

Umowa na realizację zadania została podpisana 5 czerwca. Termin zakończenia prac nad opracowaniem przewidziano na koniec 2018 r.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski