Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Konferencja na temat termomodernizacji w obiektach oświatowychProjekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014


20 października w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej 13, odbyła się konferencja prasowa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na temat realizowanego przez DRMG drugiego etapu termomodernizacji w gdańskich szkołach.

W tym etapie planowane jest docieplenie 5 szkół. Szacunkowa wartość inwestycji to 34 miliony złotych! Nieco ponad 5 mln zł Miasto pozyskało w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Miasta.

- To drugi etap termomodernizacji, który wykonywać będziemy jeszcze wysiłkiem pieniędzy z budżetu Miasta, przy dofinansowaniu na poziomie 5 mln zł. Jednak w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych staramy się wspólnie z 40 gminami złożyć projekt, w którym wszystkie obiekty użyteczności publicznej przeszłyby termomodernizacje – podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Ogłoszeniem przetargów na realizację robót budowlanych w imieniu Miasta zajmie się Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Przetargi mają zostać rozstrzygnięte jeszcze w tym roku. Natomiast rozpoczęcie realizacji planowane jest w I kwartale 2015 r.

- Termomodernizacje to nie tylko docieplenie zewnętrznych ścian obiektów, ale także wymiana okien i instalacji – w tym centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej – podkreśla dyrektor Włodzimierz Bartosiewicz, - Po skończonych remontach szkoły są cieplejsze, a ich rachunki za ogrzewanie znacznie spadają, co daje gminie wymierne oszczędności.

W tym etapie termomodernizacją objęte zostaną:

1) SP 65 ul. Śluza 6; (planowane zakończenie realizacji IV kw.2015 r.)
2) SP 16 ul. Ubocze 3; (planowane zakończenie realizacji IV kw.2015 r.)
3) ZSSiO ul. Subisława 22 (planowane zakończenie realizacji I kw.2016 r.)
4) ZSO 8 ul. Meissnera 9 (planowane zakończenie realizacji I kw.2016 r.)
5) ZSO 7 ul. Chałubińskiego 13 (planowane zakończenie realizacji I kw.2016 r.)

W zakończonym w 2012 roku pierwszym etapie termomodernizacją objęto 6 obiektów w tym dwa budynki Urzędu Miejskiego oraz cztery obiekty szkolne. Inwestycje uzyskały dofinansowane w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt przeprowadzonych prac to prawie 12,2 mln zł.


Przy okazji spotkania w ZKPiG 7, prezydent Paweł Adamowicz otworzył także zrealizowaną na terenie szkoły siłownię na świeżym powietrzu. Przeprowadzona przez DRMG realizacja siłowni plenerowej obejmowała m.in. rekultywację terenu, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia zewnętrznego, a także dostawę i montaż urządzeń sportowych (10 szt.) oraz ławek parkowych (6 szt.). W ramach inwestycji zamontowano kamerę telewizyjną, wykonano także zewnętrzny zdrój pitny oraz chodnik z kostki brukowej.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski