Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze 3 ...Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014Zakres prac objętych zamówieniem obejmował roboty termomodernizacyjne w tym:

- ocieplenie ścian zewnętrznych (powyżej gruntu);
- ocieplenie stropodachu;
- wymianę okien i drzwi;
- wymianę oszkleń w budynku sali gimnastycznej;

W ramach zamówienia przeprowadzone zostały także roboty związane z wykonaniem:

- docieplenia ścian fundamentowych;
- rozbudowy budynku szkoły o pomieszczenie gospodarcze;
- modernizacji systemu grzewczego;
- robót sanitarnych (kanalizacja deszczowa, drenaż przepompownia);
- robót elektrycznych (instalacja elektryczna, odgromowa, monitoring).

Wykonawca robót: Zakład Blacharsko Dekarski i Izolacji Termicznej Zbigniew Rudziński z Gdańska
Realizacja: 23.02.2015 r. - 30.10.2015 r.
Koszt robót: 2,42 mln zł


Zdjęcia przed rozpoczęciem inwestycji:
Widok po zakończeniu realizacji:
Zdjęcia z placu budowy:


Aktualizacja 04-08-2015


Aktualizacja 13-07-2015
Aktualizacja 11-05-2015Aktualizacja 24-09-2015 r.

24 września odbyły się uroczystości z okazji zakończenia inwestycji.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski