Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6 w ...Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014


Zakres prac objętych zamówieniem obejmował roboty termomodernizacyjne w tym:


- ocieplenie ścian zewnętrznych;
- ocieplenie ścian fundamentowych;
- ocieplenie stropodachu;
- wymianę okien i drzwi;
- instalacje co;
- instalacja c.w.u.
- wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej ;
- wzmocnienie konstrukcji ścian łącznika, sali gimnastycznej;
- schody ewakuacyjne z sali gimnastycznej;
- roboty budowlane towarzyszące, odtworzenie opaski wokół budynku, demontaż i montaż krat okiennych
- instalacja wod.- kan.
- roboty elektryczne (oświetlenie zewnętrzne, inst. Odgromowa i monitoring).


Wykonawca robót: ELEWACJE S.A. z Gdańska
Czas realizacji: 26.03.2015 r. - 30.11.2015 r.
Koszt realizacji: 1, 67 mln zł


Zdjęcia przed realizacją inwestycji:


Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:Zdjęcia w trakcie realizacji:

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski