Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcącyc...Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014W drugim etapie realizacji programu termomodernizacji obiektów oświatowych, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z NFOŚiGW (program operacyjny w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskie Obszary Gospodarcze) DRMG w imieniu Miasta Gdańska, przeprowadziła termomodernizację 5 placówek szkolnych w tym Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 w Gdańsku.

Zakres prac objętych zamówieniem obejmował roboty termomodernizacyjne w tym:

- ocieplenie ścian zewnętrznych;
- ocieplenie ścian fundamentowych;
- ocieplenie stropodachu;
- wymianę okien i drzwi;
- instalacje co;
- wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej

W ramach zamówienia przeprowadzone zostały także roboty związane z:

- technologią uzdatniania wody w basenie szkolnym;
- podjazdami dla osób niepełnosprawnych;
- robotami budowlanymi towarzyszącymi, odtworzenie opaski wokół budynku, demontaż i montaż krat okiennych;
- instalacją wod.- kan.;
- instalacją odgromowa i monitoring;
- instalacją ogrzewania rynien;
- remont sauny.

Wykonawca robót: PPHU MARBUD z Gdyni
Czas realizacji: 14.04.2015 r. - 30.03.2016 r.
Koszt realizacji: 8,4 mln zł

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:

Zdjęcia przed rozpoczęciem inwestycji:

Zdjęcia z realizacji robót budowlanych:   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski