Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy u...Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014W drugim etapie realizacji programu termomodernizacji obiektów oświatowych, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z NFOŚiGW (program operacyjny w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego), DRMG w imieniu Miasta Gdańska, przeprowadziła termomodernizację 5 placówek szkolnych w tym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9 w Gdańsku.

Zakres prac objętych zamówieniem obejmował roboty termomodernizacyjne w tym:

- ocieplenie ścian zewnętrznych;
- ocieplenie ścian fundamentowych;
- ocieplenie stropodachu;
- wymianę okien oraz drzwi;
- modernizację instalacji co;
- wentylację mechaniczną sali gimnastycznej i zaplecza.

W ramach zamówienia przeprowadzone zostały także roboty związane z wykonaniem :

- podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
- oświetlenia zewnętrznego i monitoringu;
- robót towarzyszących tj. naprawa nawierzchni zewnętrznych, fundamenty pod centrale wentylacyjne, chodniki, okratowanie okienne ;

Wykonawca robót: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego.
Czas realizacji: 22.04.2015 r. - 30.03.2016 r.
Koszt realizacji: 6,9 mln złZdjęcia po zakończeniu inwestycji
Zdjęcia przed rozpoczęciem inwestycji:

Zdjęcia z realizacji robót budowlanych:


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski