Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjew...


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania związanego z przebudową infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach GPKM - Etap IVa.Realizacja inwestycji podzielona została na trzy odcinki. Pierwszy z nich obejmuje ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli ”Pasanil". Natomiast ostatni odcinek obejmuje ul. Nowotną od ul. Kruczej do pętli "Stogi Plaża". W ramach inwestycji przebudowany zostanie również układ drogowy wraz z chodnikami, zjazdami i ciągami pieszo-rowerowymi. Dzięki realizacji tej inwestycji dojazd na plażę na Stogach będzie zdecydowanie przyjemniejszy i bardziej komfortowy.

Zakres zamówienia obejmuje:
a) przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego wraz z budową nowego systemu odwodnienia torowiska (drenaż); przebudowę przystanków tramwajowych;
b) wykonanie sterowania i ogrzewania rozjazdów;
c) przebudowę istniejącego układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi;
d) budowę, przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i ciepłowniczej;
e) przebudowę istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym „Kanał K”;
f) przebudowę linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV i oświetlenia ulicznego;
g) przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej;
h) budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnych na przebudowywanych skrzyżowaniach;
i) budowę kanału technologicznego;
j) przebudowę sieci teletechnicznych;
k) budowę monitoringu wizyjnego Sieci TRISTAR i systemu informacji pasażerskiej;
l) budowę budynku socjalnego i budynku socjalnego połączonego z toaletą publiczną;
m) rozbiórkę istniejącego budynku socjalnego;
n) budowę elementów małej architektury;
o) zagospodarowanie zieleni
p) docelową organizację ruchu.
mat. UM Gdańsk

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to maj 2019 r.


Aktualizacja z dnia 3.08.2018 r.

Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu!

Na ul. Budzysza we wtorek, 24 lipca rozpoczął się pierwszy etap przebudowy linii tramwajowej na gdańskich Stogach. Zaczynamy od remontu jezdni oraz ścieżki rowerowej przy ul. Wosia Budzysza. W związku z tym kierowcy będą poruszać się ulicą Sienną. Ruch tramwajowy przebiega bez zmian aż do września. Torowisko zostanie zamknięte po sezonie wakacyjnym.
Pierwszy etap przebudowy linii tramwajowej na gdańskich Stogach rozpoczynamy od prac rozbiórkowych na odcinku ul. Wosia Budzysza: od zjazdu na wysokości ul. Siennej do ul. Stryjewskiego.


Aktualizacja z dnia 1.08.2018 r.

W związku z realizowaną inwestycją, wprowadzona została zamienna organizacja ruchu. Aktualnie na terenie budowy trwają prace związane z frezowaniem nawierzchni. W najbliższych dniach wykonawca przystąpi również do robót ziemnych.Aktualizacja z dnia 18.07.2018 r.

Uwaga kierowco, rusza przebudowa linii tramwajowej na Stogach, zaczynamy od ul. Budzysza

We wtorek, 24 lipca rozpoczyna się pierwszy etap przebudowy linii tramwajowej na gdańskich Stogach. Zaczynamy od remontu jezdni oraz ścieżki rowerowej przy ul. Wosia Budzysza. W związku z tym kierowcy będą musieli wybrać ulicą Sienną. Ruch tramwajowy będzie przebiegał bez zmian aż do września. Torowisko zostanie zamknięte po sezonie wakacyjnym.

Pierwszy etap przebudowy linii tramwajowej na gdańskich Stogach rozpoczniemy od prac rozbiórkowych na odcinku ul. Wosia Budzysza: od zjazdu na wysokości ul. Siennej do ul. Stryjewskiego.
Ruch samochodowy
Na czas prac ulica Budzysza zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. Kierowcom zalecamy objazd przez ul. Sienną, która na czas prowadzenia robót będzie ulicą dwukierunkową.


Ruch tramwajowy
Tramwaje będą kursować bez zmian do września br. Roboty torowe rozpoczniemy po sezonie wakacyjnym.


Ruch pieszy
Ruch pieszy w obrębie prac odbywał się będzie po wyznaczonych tymczasowych chodnikach.


Taka organizacja będzie obowiązywać przez najbliższe miesiące. O kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem.

Aktualizacja, 8.06.2018 r.

Umowa na remont torów tramwajowych na Stogach podpisana!


W piątek, 8 czerwca podpisano umowę na jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Gdańsku - przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej. Przetarg wygrało konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones SA i COALVI S.A. Wykonawca wyremontuje torowisko tramwajowe na Stogach do końca maja 2019 roku. Pierwsze roboty powinny rozpocząć się w ciągu najbliższych trzech tygodni.
Inwestycja podzielona jest na trzy odcinki. Pierwszy z nich obejmuje prace na ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego, od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli „Pasanil”. Ostatni fragment będzie realizowany ul. Nowotną, od ul. Kruczej do pętli „Stogi Plaża”.

Realizacja przewiduje nie tylko modernizację torów tramwajowych i sieci trakcyjnej. Aby mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej było wygodniej, wykonawca przebuduje także przystanki tramwajowe. Będą one włączone do monitoringu wizyjnego Sieci TRISTAR, a także do systemu informacji pasażerskiej. W ramach zadania zaplanowano również przebudowę układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, ścieżką rowerową i chodnikami. Wykonawca zmodernizuje także sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

- Czas, w którym rozpoczynamy tę inwestycję, to czas tuż przed wakacjami. Na pewno czekają nas duże emocje i utrudnienia, ale z tym się liczyliśmy. Inaczej nie da się tego zrobić - ta inwestycja ma po prostu duży zakres. Być może jeszcze w czerwcu ruszymy z pewnymi pracami. Będziemy się też przygotowywać do zasadniczej zmiany, czyli zastąpienia tramwaju autobusami – zapowiada Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Aktualizacja 30.03.2018 r.

W piątek, 30 marca komisja przetargowa ogłosiła informację o wyborze wykonawcy, który zrealizuje przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Z uwagi na wartość inwestycji, po uprawomocnieniu wyboru wykonawcy, dokumenty przetargowe przekazane zostaną do kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Umowa na realizację robot podpisana zostanie dopiero po zakończeniu kontroli.


Aktualizacja 19.02.2018 r.
7 lutego poznaliśmy wykonawców ubiegających się o realizację robót w przetargu na przebudowę infrastruktury tramwajowej na gdańskich Stogach. W terminie złożono osiem ofert.

1. ZUE S.A. – 138 813 504, 84 zł
2. BUDIMEX S.A. – 152 246 293, 45 zł
3. Konsorcjum firm: MTM S.A. i RAJBUD Sp. z o.o. – 116 724 121, 05 zł
4. Konsorcjum firm: BALZOLA POLSKA Sp. z o.o. i Construcciones y Promociones BALZOLA S.A. – 125 438 674, 97 zł
5. STRABAG Sp.z.o.o. – 115 501 490, 56 zł
6. Konsorcjum firm: COLAS RAIL Polska Sp.z.o.o i COLAS RAIL S.A.S – 122 774 711, 15 zł
7. Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones SA i COALVI S.A. – 110 651 108, 18 zł
8. Konsorcjum firm: TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa i WPRD GRAVEL Sp.z.o.o – 119 991 101, 91 zł

Komisja przetargowa sprawdza oferty pod względem formalno-prawnym. Po wyborze najkorzystniejszej, dokumenty przetargowe przesłane zostaną do kontroli Urzędu Zamówień Publicznych.

Aktualizacja 5.02.2018 r.

Z uwagi na pojawiające się pytania do przetargu, otwarcie ofert w postępowaniu przełożono na 7 lutego.

Aktualizacja 16.01.2018 r.

Planowane na 16 stycznia otwarcie ofert zostało przełożone na środę 31 stycznia.

Aktualizacja 1.12.2017 r.

29 listopada 2017 r. ogłoszony został przetarg na realizację zadania związanego z przebudową infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku, realizowaną w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski