Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Budowa wiaduktu Biskupia GórkaDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska, przystąpiła do realizacji zadania, polegającego na budowie wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku zlokalizowanego w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha, stanowiącego główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta oraz drogą krajową 91, prowadzącą na południe kraju wraz z przebudową układu drogowego. Zadanie podzielone zostało na dwie części.

Głównym założeniem jest wykonanie nowego przejścia Traktu Św. Wojciecha nad torami PKP przy pomocy nowych obiektów inżynierskich z uwagi na stan techniczny obecnie funkcjonującego wiaduktu.


ZADANIE 1 budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku zlokalizowanego
w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha, stanowiącego główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta oraz drogą krajową 91 prowadząca na południe kraju wraz z przebudową układu drogowego. Zadanie 1 będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Zakres robót budowlanych:

- rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha,
- przebudowa odcinka ulicy Trakt Św. Wojciecha, Okopowej, Zaroślak, Toruńskiej;
- przebudowa skrzyżowania ulic Trakt Św.Wojciecha-Okopowa-Toruńska oraz ulic Trakt Św. Wojciecha-Zaroślak;
- przebudowa układu drogowego wokół Baszty Białej;
- budowa odcinka ulicy nowe Podwale Grodzkie;
- budowa mostu nad Kanałem Raduni;
- budowa murów oporowych;
- budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego;
- zakup i montaż urządzeń dla monitoringu wizyjnego, monitoring wind, transmisja danych dla systemu TRISTAR z tablicami SIP.

W ramach ZADANIA 1 - budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku, przewiduje się:
1) przebudowę układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, w tym:
● ul. Trakt Św. Wojciecha – Okopowa na odcinku od ul. Zaroślak w kierunku Centrum;
● łącznica zachodnia do ul. Nowe Podwale Grodzkie;
● łącznica wschodnia do ul. Okopowej;
● ul. Zaroślak odcinek do mostu nad Kanałem Raduni;
● przejście nad mostem nad Kanałem Raduni – odcinek od ul. Trakt Św. Wojciecha
do ul. Zaroślak;
● ul. Spadzista – odcinek od ul. Zaroślak;
● ul. Toruńska – odcinek od ul. Trakt Św. Wojciecha;
● ul. Nowe Podwale Grodzkie od strony Centrum w kierunku Augustyńskiego;
● ul. Okopowa od ul. Nowe Podwale Grodzkie ( w rejonie ul. Augustyńskiego)
do ul. Toruńskiej;
● Rondo Baszta – wyniesione skrzyżowanie wokół baszty o długości ok. 43,97 m -
nawierzchnia pieszo – jezdnia z nowej kostki kamiennej płomieniowanej;
● ul. Augustyńskiego odcinek od CKU do ronda Baszta;
● zjazd z Traktu Św. Wojciecha;
● ul. Św. Trójcy – odcinek od ul. Okopowej;
● dojazd do parkingu od ul. Okopowej;
● zjazdy z Traktu Św. Wojciecha o nawierzchni kostki betonowej koloru grafitowego;


2) Budowę obiektów mostowych:


● Wiadukt na torami kolejowymi w ciągu ul. Trakt Św. Wojciecha.
W miejscu istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi, w ramach rozbudowy Traktu Św. Wojciecha przewiduje się budowę nowego wiaduktu o trzech stalowych dźwigarach łukowych, do których będą podwieszone pomosty (osobne pod każdą z jezdni), składające się ze stalowych rusztów zespolonych
z żelbetową płytą pomostu. Konstrukcja wiaduktu pozwala na etapowanie jego budowy. Przewiduje się wybudowanie w pierwszej kolejności dwóch dźwigarów od strony wschodniej i konstrukcji pomostu pomiędzy nimi. W tym czasie ruch odbywać się będzie po istniejącym obiekcie.
Następnie ruch zostanie przeniesiony na nowy obiekt a w miejsce rozebranego istniejącego obiektu zostanie dobudowany trzeci dźwigar łukowy oraz pomost dla drugiej jezdni.

Charakterystyczne parametry wiaduktu:
- klasa obciążenia „A”
- rozpiętość teoretyczna - 104 m
- szerokość całkowita - 37,69 m
- rozstaw osiowy dźwigarów łukowych
- szerokość pomostu:
* wiadukt zachodni – 19, 86 m
* wiadukt wschodni – 17,50 m
- szerokość jezdni dla każdego z kierunków - 3 x 3,25 + 0,5 m (opaska)
- szerokość ciągu pieszo – jezdnego ( wiadukt wschodni) – 3,0 m
- szerokość ścieżki rowerowej ( wiadukt zachodni) – 2,5 m
- szerokość ciągu pieszego ( wiadukt zachodni) – 2, 0m

● Wiadukty nad ul. Nowe Podwale Grodzkie
Nad ul. Nowe Podwale Grodzkie przewiduje się wykonanie obiektów w postaci ram żelbetowych osobną konstrukcją nośną dla każdej jezdni. Dla jezdni zachodniej zaprojektowano ramę dwuprzęsłową,dla jezdni wschodniej ramę jednoprzęsłową.

Charakterystyczne parametry wiaduktu ( kierunek Orunia):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna ( w osi niwelety) – 20,91 m + 14,18 m
-długość całkowita płyty nośnej - 35,69 m
-szerokość całkowita zmienna 18,79 – 17,44 m
-szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
-szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m
-szerokość ciągu pieszego 2,0 m

Charakterystyczne parametry wiaduktu ( kierunek Centrum):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna ( w osi niwelety) – 18,04 m
-długość całkowita płyty nośnej – 18,28 m
-szerokość całkowita zmienna 15,19 – 15,53 m
-szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
-szerokość ciągu pieszo-jezdnego 3,0 m


● Estakady dojazdowe do wiaduktu wraz z murami oporowymi
Dojazd do wiaduktów nad ul. Nowe Podwale Grodzkie od strony północnej stanowią estakady o konstrukcji sprężonej osobno dla każdej jezdni.

Charakterystyczne parametry estakady zachodniej ( kierunek Orunia):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna ( w osi środkowego dźwigara ) – 2x30 m
-szerokość całkowita - 17,23 m
-szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
-szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m
-szerokość ciągu pieszego 2,0 m

Charakterystyczne parametry estakady wschodniej ( kierunek Centrum):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna ( w osi środkowego dźwigara ) – 27m+36m+27 m
-szerokość całkowita - 15,53 m
-szerokość jezdni 3x3,25 m + 0,5 m(opaska)
-szerokość ciągu pieszo -jezdnego 3,0 m


● Most przez Kanał Raduni
Obiekt stanowi dojazd od Traktu Św. Wojciecha do ul. Zaroślak.

Charakterystyczne parametry estakady wschodniej ( kierunek Centrum):
-klasa obciążenia „A”
-rozpiętość teoretyczna przęseł – 18,5 m
-długość całkowita – 19,33 m
-szerokość całkowita - 16,74 m
-szerokość jezdni na obiekcie – 2x3,0m+3,5m+ 2x0,2 m(opaska)
-szerokość ciągu pieszo -jezdnego 2x2,0 m

• uzbrojenie terenu;
• zieleń;
• elementy małej architektury.


ZADANIE 2 budowa parkingu wielopoziomowego zlokalizowanego w rejonie wiaduktu Biskupia Górka przy ul. Okopowej.

1. Charakterystyczne parametry parkingu
Obiekt garażu otwartego jest budynkiem wolnostojącym.

Powierzchnia zabudowy – 2 617 m2
Powierzchnia całkowita – 15 510 m2
Powierzchnia użytkowa – 14 974 m2
Kubatura – 87 082 m3
Łączna ilość miejsc postojowych – 475

• instalacje;
• monitoring.

Planowany termin zakończenia realizacji to koniec lipca 2019 r.Wizualizacja

Widok przed rozpoczęciem realizacji

Podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych, m.in. korupcji, konfliktów interesów, zmów cenowych, fałszowania dokumentów a także innych działań sprzecznych z prawem, takich jak nadużywanie lub przekraczanie uprawnień można zgłaszać pod adresem

LinkAktualizacja 12.07.2018 r.

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy Wiaduktu Biskupia Górka, w nocy z niedzieli na poniedziałek (15/16.07.2018) ok. godz. 23.15, zamknięta dla ruchu zostanie ul. Zaroślak na odcinku między budynkiem nr 21 przy ul. Zaroślak a budynkiem nr 10 przy ul. Spadzistej (na wysokości mostku). Poniższa organizacja potrwa do końca września.

Proponowany objazd dla pojazdów mieszkańców dzielnic Chełm i Orunia Górna:


- w kierunku dzielnicy Chełm: Trakt św. Wojciecha, zjazd w prawo na kładkę nad kanałem Raduni w rejonie stacji benzynowej Ochman (około 400 m od istniejącego skrzyżowania Traktu Św. Wojciecha z ul. Zaroślak), włączenie się do ruchu na ul. Zaroślak w pobliżu skrzyżowania z ul. Stoczniowców;

- w kierunku Śródmieścia: ulicami: Cienistą, Sikorskiego, Aleją Armii Krajowej do węzła Groddecka lub Unii Europejskiej.

Ruch pieszy będzie się odbywał po tymczasowym chodniku przy ul. Spadzistej wzdłuż budynku nr 10, następnie po ul. Kaznodziejskiej do ul. Spadzistej. Dojście do ul. Zaroślak będzie przy budynku nr 5 na ul. Spadzistej. Mieszkańcy do swoich posesji będą mogli się dostać ulicami Spadzistą i Kaznodziejską.

Dla rowerzystów wyznaczony zostanie objazd wzdłuż budynku nr 10 przy ul. Spadzistej, następnie po ul. Kaznodziejskiej do ul. Spadzistej i ul. Spadzistą aż do budynku nr 8 na ul. Zaroślak.

Dla pasażerów komunikacji miejskiej:

Autobusy linii dziennych 108 i 118 oraz linii nocnej N4 nie będą mogły przejechać ul. Zaroślak. Dla tych linii zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu:

1. Funkcjonowanie linii 108 i 118 zostanie całkowicie zawieszone. W zamian uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza 918 co 20 minut w ciągu dnia i co 30 minut po godz. 20:00 na trasie:


Kierunek Ujeścisko -> Chełm:

Ujeścisko Jeleniogórska – Piotrkowska – Warszawska - Łódzka – Havla – Witosa – zajazd na pętlę Chełm Więckowskiego – Cienista – Brzegi – Stoczniowców – Hirszfelda – Wronki – Buczka – Chałubińskiego – Sikorskiego – Chełm Witosa

Kierunek Chełm -> Ujeścisko:

Chełm Witosa – Sikorskiego – Chałubińskiego – Buczka – Reformacka – Stoczniowców – Brzegi – Cienista – Witosa – zajazd na pętlę Chełm Więckowskiego – Witosa – objazd skrzyżowania Łostowicka/Armii Krajowej – Havla – Łódzka – Warszawska – Piotrkowska – Ujeścisko Jeleniogórska.

2. Nieobsługiwane będą przystanki:

· „Dragana – Kładka” [1244]

· „Dragana – Szkoła” [1245]

· „Zaroślak” [1236], [1237]

3. Dla linii nocnej N4 – pomiędzy przystankami „Buczka” i „Brama Wyżynna” będzie obowiązywać trasa objazdowa: ... - Chałubińskiego – Sikorskiego – Armii Krajowej – Okopowa - ... Na trasie objazdu obowiązują przystanki jak dla linii nocnej N13 i dodatkowo na żądanie: „Grabowskiego” [1243].


Zmiany podyktowane są rozpoczęciem kolejnego etapu robót związanych z budową Wiaduktu Biskupia Górka. Podczas tego etapu zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia drogowa. Zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, w związku z czym przełożone zostaną kable energetyczne i teletechniczne (wraz z demontażem istniejących instalacji). Następnie wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudowami oraz przyległym chodnikiem i dwiema zatokami autobusowymi.

Aktualizacja 5.07.2018

Kazamaty Bastionu Wiebego i Baszta Nowa odkryte podczas prac prowadzonych przy budowie nowego wiaduktu na Biskupiej Górce zostaną zachowane i wyeksponowane. By ochronić dziedzictwo historyczne Gdańska, wprowadzono w projekt inwestycji zmiany, które nie wpłyną na powstający wiadukt, zmienią jednak liczbę miejsc parkingowych oraz układ drogowy ul. Nowe Podwale Grodzkie.

Aby móc zachować i wyeksponować znaleziska archeologiczne, konieczne było wprowadzenie do projektu inwestycji zmian. W tym celu zlecono opracowanie koncepcji umożliwiającej budowę wiaduktu i parkingu na Biskupiej Górce z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dotyczących zachowania reliktów.

Opracowana koncepcja parkingu zakłada pozostawienie w niezmienionym kształcie bryły obiektu. Wprowadza szereg zmian, mających na celu wyeksponowanie zabytków. Pierwotny projekt zakładał budowę parkingu, który będzie mieścił około 475 samochodów. Po wprowadzonych zmianach liczba miejsc parkingowych zmniejszy się o około 100.
Odkryta Baszta Nowa narzuca również zmiany w projekcie ul. Nowe Podwale Grodzkie. Docelowy układ drogowy zostanie przesunięty, by umożliwić jej wyeksponowanie.
Aktualizacja 13.06.2018


Przygotowania do budowy wiaduktu Biskupia Górka poprzedzają prace archeologiczne, owocujące znaleziskami. Miesiąc po odkryciu świetnie zachowanych kazamat dawnego Bastionu Wiebego, kilkadziesiąt metrów dalej, odnaleziono fragmenty dawnej Baszty Nowej. 12 czerwca, na terenie budowy odbyła się wizyta dziennikarzy, podczas której pokazano odkryte na etapie prac przygotowawczych relikty.

Zachowane zostały pozostałości Baszty Nowej. To dzieło późnogotyckie, z ostatnich dekad XV wieku. Był to element fortyfikacji Starego Przedmieścia, który stanowił ostatnią basztę z ciągu zachodniej części fortyfikacji. Była to baszta narożna. W tym miejscu fortyfikacje "biegły" w stronę Baszty Białej, a następnie Baszty Pod Zrębem. Jest ona obecnie mocno zniszczona. Grubość pozostałych po baszcie murów wynosi około 4 metry. Baszta pierwotnie pełniła funkcję obronną, natomiast w miarę rozwoju fortyfikacji, zaczęła pełnić funkcję baszty prochowej, magazynu. W latach 40. XVII wieku, kiedy rozbudowywano Bastion Góra, nazwany później Bastionem Wiebego, Baszta Nowa została całkowicie zasypana.

Świetnie zachowały się za to fragmenty Bastionu Wiebego. Kazamata ma formę tunelu z otworami strzelniczymi, które broniły flanki bastionu od strony fosy. To dzieło nowożytne w pełni ukształtowanego bastionu, który powstał w 1644 roku. Murowane relikty, które można tu zauważyć, widoczne są od wewnątrz nasypu. Nie były widoczne na powierzchni w czasie swojego funkcjonowania, tylko ukryte pod ogromną masą ziemi. To, co widać, to fragment kazamaty, stanowiła element obronny. W XIX wieku, na krótko przed rozbiórką, częściowo odrestaurowano znajdujące się w niej pomieszczenia.

Nie wiadomo jeszcze, czym jest kolejny obiekt, który odkopano na placu budowy. To kazamata, której materiały budowlane sugerują starszą metrykę niż Bastion Wiebego.

Decyzje związane z przyszłością tych naszych "gdańskich korzeni" nie zostały jeszcze podjęte. W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w trakcie którego wypracowane zostaną optymalne rozwiązania dotyczące odkrytych na terenie budowy obiektów.Aktualizacja 29.05.2018 r.

Uwaga kierowcy! Zmiany w ciągu ulicy Trakt św. Wojciecha


W związku z kontynuacją robót związanych z budową wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku w nocy z dnia 3.06.2018 r. na 4.06.2018 r. wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu polegająca na zwężeniu jezdni Traktu św. Wojciecha. W godzinach 13:00 – 18:00 udostępnione będą dla ruchu 2 pasy w kierunku Pruszcza Gdańskiego i 1 w kierunku Gdańska. Natomiast w godzinach 18:00 – 13:00 udostępnione zostaną 2 pasy w kierunku Gdańska i jeden w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Organizacja w układzie 2+1 obowiązywała będzie do końca realizacji zadania. Ponadto w związku z koniecznością przebudowy elementów teletechniki w najbliższą środę 30.05.2018 r. zostanie wprowadzone jednostronne zawężenie w ciągu ulicy Okopowej oraz całkowite zamknięcie wjazdu w ulicę Św. Trójcy od strony ulicy Okopowej. Objazd do ulicy Św. Trójcy przez ulice: Podwale Przedmiejskie oraz ulicę Rzeźnicką. Utrudnienia w tym miejscu powinny potrwać około 2 dni.
Za niedogodności związane z realizacją robót przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności.


Aktualizacja 21.05.2018 r.


Budowa wiaduktu Biskupia Górka – są decyzje w sprawie Bastionu Wiebego


17 maja na terenie budowy Wiaduktu Biskupia Górka odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz wykonawcy robót, czyli Budimexu. Spotkanie miało na celu podjęcie decyzji na temat dalszych działań związanych z odkrytymi w ostatnim czasie pozostałościami bastionu obronnego, stanowiącego część fortyfikacji obronnych Gdańska. Ustalono, że z uwagi na klasę reliktu, odkryty Bastion Wiebego należy wyeksponować. W tym celu konieczne jest wprowadzenie do projektu parkingu zmian, które umożliwiają ekspozycję części bastionu.

Odkryte na terenie budowy relikty kolidują także z podporami realizowanego wiaduktu, dlatego wykonawca przeprojektuje podpory wiaduktu, tak aby odkryte na terenie budowy relikty nie wstrzymywały realizacji inwestycji.

W środę, 16 maja na terenie budowy odkryto również pozostałości Baszty Nowej. Historyczna baszta znajduje się w obszarze planowanej ul. Nowe Podwale. Obecnie trwają prace związane z inwentaryzacją geodezyjną znaleziska, ale już dziś można powiedzieć, że zmieniony zostanie również projekt drogi.


Aktualizacja 16.05.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji trwają prace rozbiórkowe - rozebrano chodniki wzdłuż Traktu św. Wojciecha do przejścia dla pieszych po obu stronach. Ponadto trwa wygradzanie terenu na ul. Zaroślak i Trakcie św. Wojciecha po obu stronach obiektu oraz wykop na parkingu i rozbiórka nawierzchni betonowych.

Aktualizacja 9.04.2018 r.


Pod koniec marca nastąpiło całkowite zamknięcie parkingu przy ul. Okopowej w rejonie Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego wraz z zejściem (schody). Z ruchu wyłączona została również ulica Augustyńskiego (przy parkingu) oraz chodnik wzdłuż Traktu św. Wojciecha od strony południowej.


Aktualizacja 26.03.2018 r.

Teren budowy został ogrodzony. Rozpoczęto prace związane z m.in. niezbędną wycinką drzew i krzewów. Zieleń, która podlega wycięciu, została przez przystąpieniem do wycinki, zinwentaryzowana na całym obszarze inwestycji. Podczas przygotowania placu zostają usunięte jedynie te rośliny, których obecność mogłaby istotnie wpłynąć na realizację zadania, a ich wycinka odbywa się na podstawie stosownych decyzji administracyjnych. W miejscu, w którym aktualnie trwają wycinki, powstanie parking kubaturowy. Natomiast szpaler drzew znajdujący się wzdłuż ul. Augustyńskiego nie będzie usuwany. Realizacja wiaduktu i nowego parkingu zakłada również wykonanie nasadzeń zastępczych.Aktualizacja 22.03.2018 r.

Przypominamy, że w piątek, 23 marca, od godz. 17.00, planowane jest całkowite zamknięcie parkingu przy ul. Okopowej w rejonie Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego wraz z zejściem (schody). Będą tam prowadzone prace rozbiórkowe i wycinka drzew.


Jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy (1-2 kwietnia), czyli w ciągu dwóch najbliższych tygodni, nastąpi:
- wyłączenie chodnika wzdłuż Traktu św. Wojciecha od strony południowej, a ścieżka dla pieszych będzie po drugiej stronie ulicy;
- całkowite wyłączenie z ruchu ul. Augustyńskiego (przy parkingu).

Co nas czeka w najbliższych miesiącach?

Kwiecień:

- zawężenie pasa traktu na Trakcie św. Wojciecha bez zmniejszenia ilości kierunków ruchu; dalej będą więc dwa pasy ruchu (2+2), ale jezdnia będzie tam zwężona;

- przystanek autobusowy Zaroślak w kierunku Gdańska zostanie przeniesiony na skrzyżowanie z ulicą Toruńską;

- nastąpi częściowe wyłączenie chodników wzdłuż Traktu św. Wojciecha po obu stronach ulicy.

Maj:

W maju kolejne poważne zmiany:

- wyłączenie jednego pasa ruchu, czyli już nie 2+2, ale 2+1.
Będzie zmienna organizacja ruchu:
od godz. 13.00 do 18.00 działać będą dwa pasy ruchu wylotowe w kierunku Pruszcza Gdańskiego i jeden w kierunku Gdańska,

od godz. 18.00 do 13.00 - odwrotnie, czyli działać będą dwa pasy ruchu do Gdańska i jeden do Pruszcza Gdańskiego;

- dalsze prace przy budowie parkingu wielopoziomowego;

- budowa nowego mostu nad kanałem Raduni; przesunięcie aktualnego mostu kilkaset metrów w kierunku Oruni;

Aktualizacja 19.03.2018 r.

19 marca odbyła się konferencja prasowa związana z organizacją ruchu zaplanowaną na okres pierwszych dwóch miesięcy trwania budowy. Szczegóły przedstawiamy w prezentacji poniżej:


Organizacja ruchu - Budowa wiaduktu Biskupia Górka (kliknij w nazwę).

Aktualizacja 16.03.2018 r.

Zapraszamy na konferencję prasową, podczas której opowiemy o działaniach związanych z budową wiaduktu Biskupia Górka oraz planowanej organizacji ruchu.
Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 19 marca, o godz. 10.00 w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (wejście od strony ul. Marynarki Polskiej) w sali konferencyjnej na IV piętrze.


W spotkaniu udział wezmą Włodzimierz Bartosiewicz dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Marcin Dawidowski dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych, Sebastian Zomkowski dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, Robert Krasowski kierownik Działu Inżynierii Ruchu, Jarosław Schroeder kierownik Gdańskiego Centrum Kontaktu oraz przedstawiciel wykonawcy firmy Budimex S.A. dyrektor regionu Jakub Jerzy Długoszek.

Podczas konferencji przedstawimy zakres robót oraz plany dotyczące organizacji ruchu na najbliższe dwa miesiące.


Aktualizacja 5.03.2018 r.


5 marca 2018 r. podpisana została umowa na realizację zadania związanego z budową Wiaduktu Biskupia Górka. Umowę podpisali: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Włodzimierz Bartosiewicz - dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, oraz w imieniu wykonawcy Budimex S.A. - dyrektor rejonu Jakub Jerzy Długoszek. Wykonawca inwestycji w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy przedstawi wstępny harmonogram robót. O wszelkich, planowanych utrudnieniach w ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem.


W ramach inwestycji istniejący wiadukt zostanie rozebrany i zbudowane zostaną nowe wiadukty w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha. Powstanie też nowy układ drogowy, który obejmie rejon od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego. Równocześnie przy ulicy Okopowej budowany będzie parking wielopoziomowy na 480 samochodów.

Aktualizacja 26.02.2018 r.

Postępowanie przetargowe na budowę wiaduktu Biskupia Górka otrzymało pozytywny wynik w kontroli przeprowadzonej przez Departament Urzędu Zamówień Publicznych. W marcu podpisana zostanie umowa z firmą Budimex S.A. na realizację tej ważnej dla Gdańska inwestycji.

Pod koniec października, poznaliśmy firmę, która zajmie się budową wiaduktu - najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyła firma Budimex S.A. Po wyborze wykonawcy dokumenty przetargowe przekazane zostały do Departamentu Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia kontroli uprzedniej. 23 lutego otrzymaliśmy wyniki kontroli umożliwiające zawarcie umowy z firmą Budimex S.A. Umowa podpisana zostanie w pierwszej połowie marca - po dopełnieniu przez wykonawcę wszystkich formalności.Aktualizacja 30.10.2017 r.


30 października komisja przetargowa ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację wiaduktu Biskupia Górka zlokalizowanego w ciągu Traktu Św. Wojciecha, stanowiącego główne połączenie centrum Gdańska z południowymi dzielnicami miasta. Na podstawie przyjętych kryteriów wybrano firmę Budimex S.A., która za realizację zadania zaproponowała kwotę 143,6 mln zł. Umowa na realizację robót podpisana zostanie po uprawomocnieniu wyboru oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej przez Urząd Zamówień Publicznych.Aktualizacja 3.10.2017 r.

3 października w siedzibie DRMG odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację przedmiotowego zadania. W pierwszym etapie przetargu wnioski o dopuszczenie do udziału złożyło 11 firm. Po weryfikacji dokumentów, do kolejnego etapu postępowania zakwalifikowało się 5 firm i do nich wysłane zostały zaproszenia do złożenia ofert przetargowych:

1.Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
2.Konsorcjum firm:
WARBUD S.A. ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5
3.Konsorcjum firm:
PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa, PORR Bau Gmbh, Absberggasse 47 A-1100 Wiedeń, Austria, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
ul. Okólna 1, 42-400 Zawiercie
4.SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
5.STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

W wyznaczonym terminie oferty złożone zostały przez 3 zaproszone firmy:

Umowa na realizację inwestycji będzie mogła być podpisana po sprawdzeniu ofert przez komisję przetargową.

Zdjęcia z otwarcia ofert przetargowych:


Aktualizacja 24.08.2017 r.

Spośród 11 wniosków złożonych w postepowaniu na wyłonienie Wykonawcy prac dla zadania „Budowa Wiaduktu Biskupia Górka” najkorzystniejszą liczbę punktów otrzymały i tym samym zaproszone zostały do złożenia ofert przetargowych następujące firmy:

- Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa;
- Konsorcjum firm:
WARBUD S.A. ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5;
- Konsorcjum firm:
PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa, PORR Bau Gmbh, Absberggasse 47 A-1100 Wiedeń, Austria, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
ul. Okólna 1, 42-400 Zawiercie;
- SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa;
- STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wyłonieni w pierwszym etapie przetargu Wykonawcy na złożenie ofert przetargowych mają czas do 28 września br.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
1. Cena – 60 %
2. Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla każdego przedmiotu odbioru – 40%

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec lipca 2019 roku.


Aktualizacja 20.06.2017 r.

Do poniedziałku 19 czerwca, zainteresowani wykonawcy mogli składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie wnioski złożyło jedenastu wykonawców. W najbliższych dniach dokumenty zostaną zweryfikowane i tylko wybrani wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert przetargowych.

Zainteresowane budową gdańskiego wiaduktu firmy to:

- Polaqua z Piaseczna
- Mota-Engil Central Europe z Krakowa
- Budimex z Warszawy
- Skanska z Warszawy
- Strabag z Pruszkowa
- konsorcjum: Warbud z Warszawy i Eurovia Polska z Bielan Wrocławskich
- konsorcjum: Banimex i Azi_Bud z Będzina
- konsorcjum: Metrostav Polska z Warszawy, Vistal oraz MTM z Gdyni
- konsorcjum: Aldesa Construcciones - spółki z Warszawy i Madrytu
- konsorcjum: Porr z Warszawy, Porr Bau z Wiednia oraz Intercor z Zawiercia
- konsorcjum: Mostostal z Warszawy i Acciona Infraestructuras z Madrytu


Aktualizacja 18.05.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 18 maja 2017 r. ogłosiła przetarg na realizację zadania polegającego na budowie wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku. Przetarg ma formę ograniczoną co oznacza, że wykonawcy najpierw złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert przetargowych. Termin składania wniosków wyznaczono na 19 czerwca. Po ich weryfikacji, wybrani Wykonawcy na złożenie ofert przetargowych będą mieli minimum 30 dni. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec lipca 2019 roku.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski