Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Ogłoszenia

Inwestycje współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej


Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy ul. Związkowej

Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy ul. Związkowej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej...Opracowanie dokumentacji w ramach projektu G-1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gdańsku

Rusza program termomodernizacji gdańskich placówek oświatowych. Obecnie pozyskujemy dokumentację projektową dla sześciu z nich.

więcej...Dokumentacja projektowa na remont i adaptację dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1 na cele społeczne.

więcej...Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI [Zaktualizowano:23-07-2018]

Ogłosiliśmy przetarg na budowę wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI w ramach zadania: Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.

więcej...Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Opływu Motławy

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Opływu Motławy.

więcej...Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg oraz infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich.

więcej...Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Floriańskiej

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku przy ul.Floriańskiej 2 w Gdańsku.

więcej...Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak oraz Górka

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla obszaru ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak oraz Górka.

więcej...

Strona 1 z 6 1 2 3 4 > >>
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski