Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Ogłoszenia

Inwestycje współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej


Przebudowa budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 w ramach Projektu: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku [Zaktualizowano:15-04-2015]

W ramach Projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie polegające na przebudowie budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.Podpisanie umowy na budowę dwóch dróg rowerowych [Zaktualizowano:15-04-2013]

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: 1.”Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Klinicznej i ul. Marynarki Polskiej od ul. Hallerado ul. Reja w Gdańsku” 2. „ Droga rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II – budowa odcinka od al. Rzeczypospolitej do ul. Hynka w Gdańsku”. Zadania realizowane są w ramach projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskie w latach 2007-2013.”Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 8A i B [Zaktualizowano:17-12-2013]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” zakończyła realizację zadania polegającego na przebudowie i adaptacji budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej w dzielnicy Dolne Miasto. Celem realizacji inwestycji było przystosowanie budynku mieszkalnego do pełnienia funkcji „Lokalnego Centrum Kultury”.Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku [Zaktualizowano:02-08-2018]

Rozpoczyna się realizacja zadania polegającego na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach GPKM IVA.

więcej...Modernizacja ścieżek rowerowych w Gdańsku wzdłuż ulic Chłopskiej i Rzeczypospolitej [Zaktualizowano:05-06-2013]

1.Modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Chłopskiej od ul. Kołobrzeskiej do
ul. Pomorskiej-prawa strona, z łącznikami
w Gdańsku. 2. Budowa pasa skrętu w prawo z ul. Chłopskiej w
ul. Pomorska w Gdańsku. 3. Modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rzeczypospolitej od ul. Hynka w rejonie ETC do ul. Kołobrzeskiej - prawa strona jezdni, z łącznikami w Gdańsku.Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku

Jest projektem dofinansowanym w ramach Działania 6.4. „Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie dwóch podmiotów. Realizatorem inwestycji i beneficjentem środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest Gmina Miasta Gdańska.Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie. [Zaktualizowano:16-07-2014]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania pn.:- Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie.Droga rowerowa wzdłuż ulicy 3-go Maja [Zaktualizowano:16-05-2013]

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie pn.: „Droga rowerowa wzdłuż 3 go Maja od ul. Kolejowej do ul. Biskupiej w Gdańsku, odcinek od ul. Kolejowej do ul. Hucisko wraz z przejściem dla pieszych”.

Strona 4 z 6 < 1 2 3 4 5 6 >
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski