Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Biuletyn Zamówień Publiczych - Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu 604612-N-2018 z dnia: 2018-08-14 na:
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej wraz z remontem schodów przy ul. Sandomierskiej w Gdańsku."

Zakres: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    316.249 MB
 • SIWZ.pdf    2.616 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.043 MB
 • 2018-08-14_Ogloszenie_o_zam_nr_604612-N-2018.pdf    0.168 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-08-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 604139-N-2018 z dnia: 2018-08-14 na:
  Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap obejmujący: ścieżkę rolkarską oraz oświetlenie boiska i terenu

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    20.228 MB
 • SIWZ.pdf    2.463 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.119 MB
 • 2018-08-14_Ogloszenie_o_zam_nr_604139-N-2018.pdf    0.168 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-08-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018S 155-354623 z dnia: 2018-08-14 na:
  "Przebudowa al. Legionów w Gdańsku poprzez wydzielenie trasy rowerowej na odcinku od ul. Kościuszki do Placu ks. Bronisława Komorowskiego"

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.108 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    321.614 MB
 • SIWZ.pdf    4.26 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.02 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx .docx    0.176 MB
 • 2018-08-14_Ogloszenie_o_zam_nr_2018S_155-354623.pdf    0.135 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-08-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 603895-N-2018 z dnia: 2018-08-13 na:
  "Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    39.244 MB
 • SIWZ.pdf    2.556 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.039 MB
 • 2018-08-13_Ogloszenie_o_zam_nr_603895-N-2018.pdf    0.168 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-08-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 603491-N-2018 z dnia: 2018-08-13 na:
  "Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego-bulwar na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obywatelskiego Nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    98.733 MB
 • SIWZ.pdf    2.352 MB
 • Harmonogram_rzecz-fin.xlsx    0.014 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2018-08-13_Ogloszenie_o_zam_nr_603491-N-2018.pdf    0.167 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-08-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 603437-N-2018 z dnia: 2018-08-13 na:
  Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich - zadanie 3 - Strzyża - ul. Ludowa w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    36.272 MB
 • SIWZ.pdf    2.411 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.119 MB
 • 2018-08-13_Ogloszenie_o_zam_nr_603437-N-2018.pdf    0.166 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-08-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018S 151-347173 z dnia: 2018-08-08 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.doc    0.327 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.pdf    0.814 MB
 • SIWZ.pdf    3.059 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx.docx    0.181 MB
 • 2018-08-08_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_2018S_151-347173.pdf    0.135 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-08-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018S 151-346273 z dnia: 2018-08-08 na:
  Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.doc    0.822 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    4.596 MB
 • SIWZ.pdf    4.253 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.018 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx .docx    0.639 MB
 • 2018-08-08_Ogloszenie o zamowieniu_nr_2018S 151-346273.pdf    0.134 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-08-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 601107-N-2018 z dnia: 2018-08-07 na:
  Roboty nawierzchniowe związane z odnowieniem i naprawą nawierzchni promenady spacerowej na nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów w Gdańsku z dostosowaniem do inwestycji przyległych

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500193371-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    17.841 MB
 • SIWZ.pdf    2.313 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.117 MB
 • 2018-08-13_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.372 MB
 • 2018-08-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.082 MB
 • 2018-08-07_Ogloszenie_o_zam_nr_601107-N-2018.pdf    0.166 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-08-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018S 149-341634 z dnia: 2018-08-04 na:
  "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu -G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020" - II paczka zadań część 2

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    384.473 MB
 • SIWZ.pdf    3.695 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.181 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.23 MB
 • 2018-08-06_Ogloszenie_o_zam_nr_2018S-149-341634.pdf    0.083 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-08-04 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 598453-N-2018 z dnia: 2018-08-02 na:
  Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Gdańsku, ul. Karpia 1.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • siwz.pdf    25.036 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    12.158 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2018-08-02_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf    0.428 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-08-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 596220-N-2018 z dnia: 2018-07-30 na:
  Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Kościuszki 111 w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    64.43 MB
 • SIWZ.pdf    24.914 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2018-08-14_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.436 MB
 • 2018-08-10_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    1.019 MB
 • 2018-08-07_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.937 MB
 • 2018-07-30_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf    0.427 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-07-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 596022-N-2018 z dnia: 2018-07-27 na:
  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z reformy edukacji - ETAP V

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • zalaczniki_edytowalne.docx    0.13 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    44.484 MB
 • SIWZ.pdf    42.833 MB
 • 2018-07-27_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_596022-N-2018.pdf    0.427 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-07-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 595017-N-2018 z dnia: 2018-07-26 na:
  Wykonanie masztu flagowego o wysokości 40 m na terenie Centrum Hewelianum przy ul. Gradowej 6 w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • siwz.pdf    25.59 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.114 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    17.458 MB
 • Zal_nr_10_do_SIWZ_wzor_harmonogramu_finans-rzeczowego.xlsx    0.015 MB
 • 2018-08-10_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.448 MB
 • 2018-07-26_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf    0.422 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-07-26 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 594400-N-2018 z dnia: 2018-07-26 na:
  Zastępcze usunięcie wad i usterek - Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 81, ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    4.173 MB
 • SIWZ.pdf    23.142 MB
 • Harmonogram_rzecz-finansowy.xlsx    0.012 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2018-08-10_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.101 MB
 • 2018-07-26_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_594400-N-2018.pdf    0.426 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-07-26 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 593952-N-2018 z dnia: 2018-07-25 na:
  Opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: "Budowa pompowni wspomagającej przy ul. Swojskiej"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.095 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    6.974 MB
 • SIWZ.pdf    2.421 MB
 • 2018-08-07_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.032 MB
 • 2018-07-25_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_593952-N-2018.pdf    0.432 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-07-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 141-323047 z dnia: 2018-07-25 na:
  Nasadzenie roślinności w zakresie zadania pn.: "Odwodnienie wraz z przebudową podwórzy w dzielnicy Stogi"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.085 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    59.867 MB
 • SIWZ.pdf    1.08 MB
 • Projekt_Umowy.pdf    0.216 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx .docx    0.091 MB
 • 2018-08-02_Wyjasnienia_tresci_siwz.pdf    0.048 MB
 • 2018-07-25_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf    0.126 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-07-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 140-320784 z dnia: 2018-07-24 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnnej 1 w Gdańsku wraz z adaptacją na cele społeczne w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • zalacznik_1_3_4_5_6.pdf    2.231 MB
 • siwz.pdf    30.998 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.207 MB
 • Zal_2_do_SIWZ_Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.18 MB
 • Koncepcja_wstepna.zip    328.654 MB
 • 2018-07-24_Ogloszenie_o_zam_nr_2018S 140-320784.pdf    0.144 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-07-24 Pokaż etykietę

     Z fotogalerii
     Unia Europejska
     Nowe ogłoszenia
  "Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
  Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
     Prawo
  Dziennik Ustaw RP

  Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski